... og 2 tips for deg som vil hoppe i det

Når store kriser inntreffer, betyr det som oftest to ting for næringslivet: Kroken på døra eller at en ny dør åpnes. For mange er det en skremmende tid med permitteringer og nedskaleringer. For oss ble det starten på Ror kommunikasjonsbyrå. Og vi var ikke alene om å starte opp. Over 1156 andre trøndere valgte å satse i krisen, og laget sin egen arbeidsplass.

Hvorfor starte opp når alle stenger ned

Det faller ikke alle naturlig å starte midt i en global krise. Under pandemien har både den norske kronen kollapset, arbeidsledigheten nådd rekorder og noe så dagligdags som å gå i butikken føltes utrygt. Men likevel valgte vi, tre damer, å gå mot strømmen, knuse sparegrisen og starte opp for oss selv. Hvorfor spør du kanskje? Selv om det er skremmende å starte opp når alle andre stenger ned, er det flere gode grunner til å se på en krise som en unik mulighet. I hovedsak ser vi 4 gode grunner til å starte egen bedrift i krisetider:

1. Små og rå

Nedstengingen i vinter plukket den kjente arbeidshverdagen fra hverandre. Som startup er det enklere å plukke ut delene som funker i bransjen og lage en bedrift som bygger på nettopp det fundamentet. Det er mange ganger det er godt å være stor og etablert, men akkurat nå er det en fordel å være en liten aktør som kan snu skuta raskt og tilpasse seg.

2. Nye vaner er nye muligheter

Covid-19 gjorde det ikke lenger valgfritt å henge med på det digitale skiftet. Absolutt alle måtte hive seg rundt og omfavne de digitale mulighetene for å kunne få gå på jobb eller skole. Det betyr at vi aldri kommer til å jobbe slik vi gjorde før – hele Norge har gjort et digitalt kjempesprang. Og med nye brukervaner kommer også nye behov og muligheter.

Norge har gjort et digitalt kjempesprang. Med nye brukervaner kommer nye behov og nye muligheter.

3. Frisk start

Mange i næringslivet må legge ned store krefter i å imøtekomme blant annet det grønne skiftet og digitale vaner. De jobber hver dag hardt for å endre både bedriftskultur og ruste seg for fremtiden. Og all kudos til dem for det. Til forskjell har startups helt blanke ark og kan få nødvendige endringer til å sitte i selve ryggmargen fra starten av.

4. Synlig i stormen

Når “alle” velger det trygge og forsiktige, skiller de som går mot strømmen seg ut. Det legges uten tvil merke til. Det er et definerende trekk som gir en synlighet som man vanligvis ikke kan regne med.

Ta innersvingen på statistikken

Men la det være sagt. Det skal absolutt ikke bare rosemales å starte opp for seg selv i en krise. Det krever tålmodighet, hardt arbeid og en solid porsjon is i magen. Om man ser på gründerbedrifter totalt sett i landet, er det ganske utrolig at så mange har valgt å starte sin egen arbeidsplass. Statistisk sett går over 52% av norske startups dukken innen ett år. Det er dystre tall som vi håper å ikke bli en del av. Men om du føler deg fristet til å startet opp for deg selv, så vil vi gjerne gi deg 2 tips på veien:

1. Klar for maraton

Vær forberedt slik at du tåler en nedstenging eller en lang hjemmekontor-periode på nytt. Hvem vet når eller hvor smitten blusser opp igjen. Derfor er det lurt å prøve å tilrettelegge allerede fra dag èn, slik at du kan fortsatt holde marsjfart selv om samfunnet stopper opp igjen.

Winston Churchill sa: “Never waste a good crisis.” Momentumet for endring har aldri vært større.

2. Ta sju-mils-steget

Når hele samfunnet først er i endringsmodus, kan det være lurt å ikke bare tilrettelegge for små justeringer, men tørre å ta de store sprangene.

Som Churchill sa: “Never waste a good crisis.” Momentumet for endring har aldri vært større. Og når vi er ute av krisen, og ting er mer eller mindre tilbake til normalen, vil nok også flere kunne si “Vi kan endre oss når det gjelder – og det skal vi ta med oss fremover.”

Vi håper at Norge kommer ut av denne krisen med både nytenkning og skaperkraft, og ønsker alle medgründere lykke til videre på ferden!