I høst kontaktet Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning oss for å få hjelp til å kommunisere deres forskningsprosjekt Landfrag. Det ble en spennende oppgave som førte til en all time high-påmelding på deres konferanse.

Utfordring

Forskningsformidling er en liten nøtt for mange. Det krever at man ivaretar fakta, samtidig som man åpner temaet slik at det oppleves interessant for flere. Utgangspunktet for forskningsprosjektet var å vise frem hvordan oppdeling av jordlapper påvirker hverdagen for norske bønder og landeiere, og få folk til å laste ned Ruralis ressurshefte.

Løsning

Det ble tidlig klart at for å løfte prosjektet, måtte forskningen settes inn i en større samfunnssammenheng for å engasjere flere. Vi ønsket å nå bredt ut til både politikere, fagfolk, bønder og landeiere.

Derfor foreslo vi kommunikasjonskonseptet “Norske landbruksarealer: Er vi rustet for fremtiden? Bondens puslespill med jordlapper”. Dette ble den røde tråden for kommunikasjonen som vi spilte ut i alle flater.

Kampanjen ble lansert med en 60 sekunders animasjonsfilm som forklarte forskningen. Denne publiserte vi både i sosiale medier og egne kanaler.

For å skape ytterligere engasjement inviterte vi landbruksministeren, Olaug Bollestad, til å snakke om problemstillingen på Ruralis sin konferanse. I tillegg til å delta på konferansen, laget Bollestad en egen videohilsen som oppfordret til å delta på Ruralis sitt webinar.

Opp mot konferansen hadde vi et eget løp hvor foredragsholdere og Ruralis sine forskere belyste problematikken med flere kronikker i nasjonale fagblad, slik som Nationen og Norsk Bondeblad. I tillegg ble det også sendt inn kronikker til relevante lokalaviser hvor salg og utleie av landbruksarealer var et hett tema.

Vi frontet konferansen med annonsering i både fagblad og sosiale medier.

Ror hjalp oss å løfte frem forskningen slik at den opplevdes relevant og interessant for en bredere målgruppe. All kommunikasjon fikk en tydelig rød tråd som ble implementert i alt fra kronikker, film, annonser og innfallsvinkler på foredrag. Det løftet hele prosjektet og bidro til at vi fikk flere meningsbærere innenfor temaet på banen.

Heidi Vinge, forsker Ruralis

Olaug Bollestad ønsker velkommen til konferanse

Effekt

Gjennom et godt og gjennomtenkt løp som flettet inn både innhold for sosiale medier, egne kanaler, annonsering og kronikker, nådde Ruralis sitt forskningsprosjekt bredt. Med et smalt tema, kunne Ruralis glede seg over nasjonal oppmerksomhet og rekordhøy påmelding.

Nøkkelen til å lykkes med denne jobben, var gjennom et tett og tillitsbasert samarbeid med Ruralis hele veien.