og slipper å bruke tid  kommunikasjon som ikke hjelper merkevaren.

 og slipper å bruke tid  kommunikasjon som ikke hjelper merkevaren.

I løpet av en idéprosess foreslås det mange ulike løsninger av varierende kvalitet. Dette gjelder både om du bruker interne ressurser eller om du hyrer inn et byrå til hjelp. Med mange veier til mål, er det ikke alltid like lett å se hva du bør gå videre med. Så her får du en sniktitt på sjøkartet vi selv bruker for å teste idéer – oppsummert i 4 tydelige kontrollspørsmål.

1. Løser idéen forretningsmål?

Har du en tydelig strategi for hva kommunikasjonen skal løse, så hold deg til den og spør deg selv: Bidrar denne idéen til å løse ett eller flere av mine forretningsmål? Om du ikke vet hvordan f.eks. en kronikk eller en printannonse gjør nettopp det, er det en stor sjanse for at idéen ikke bygger merkevarens posisjon slik du egentlig ønsker. 

Så om svaret er nei på kontrollspørsmålet, så kan du inntil videre parkere idéen.

2. Er idéen stor nok?

De gode og store idéene har gjerne ikke bare ett bestemt uttak, men et mylder av tiltak og muligheter. Det betyr at du enkelt kan lage printannonser, kronikker, reklamefilmer og enda mer ut fra samme idékonsept. Det handler da om å finne kanalene som får frem budskapet best. 

Det finnes så klart unntak fra regelen, men om du skal se på det store bildet, så funker dette kontrollspørsmålet svært godt. Om idéen kun er mulig å realisere som en enkeltstående reklamefilm, så bør man se på andre muligheter.

3. Klarer du å skrive hele idéen ned på en post-it?

Gode idéer er tydelige idéer. Du bør kunne formidle idéen din så krystallklart at den får plass på en post-it. Prøv å skriv din neste idé på en post-it, om den ikke får plass, så må den nok jobbes mer med.

4. Er idéen spiss nok til at folk bryr seg?

God kommunikasjon fenger, beveger og får folk til å bry seg om det du formidler. Dårlig kommunikasjon glir under radaren. Hvordan kan du spisse eller aktualisere budskapet slik at det virkelig engasjerer målgruppen?

Om du ønsker å diskutere videre hvordan riktig kommunikasjon kan hjelpe din bedrift, så tar vi gjerne en uformell prat over en kopp kaffe. Send mail til Siv på siv@rorbyraa.no eller ring 995 85 052.