Da er du i mindretall, og vi ønsker å gi deg hjelp på gründerreisen.


Vi tror at samfunnet vinner på at kvinner bruker sin kompetanse og skaperkraft til det fulle, men ser at kun 30 % av dagens startups er kvinnestyrt. Vi har bestemt oss for å bruke våre erfaringer for å bidra til å utjevne statistikken. Derfor ønsker vi å tilby en utvalgt startup i Trøndelag kostnadsfri hjelp til kommunikasjon og merkevarebygging i en oppstartsfase. Det gjør vi gjennom å fylle kommunikasjonsbehovet i oppstarten – enten det trengs en sterk logo eller en kraftfull kommunikasjonsstrategi.

Send oss en kort beskrivelse av idéen din og fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg. Send mail til Siv på siv@rorbyraa.no eller ring 995 85 052.

Vi gleder oss til å samarbeide!

Å starte sin egen bedrift er både gøy og krevende. Ror Kommunikasjonsbyrå ble gründet av Siv (bildet) sammen med Lise og Lisa i 2020. I dag er vi i en posisjon hvor vi kan hjelpe andre kvinner i startgropen, og vi ønsker å se at du lykkes. Slik vil vi være en positiv drivkraft til næringslivet rundt oss.