Forskere på klimatiltak i landbruket ønsket å skape blest om en konferanse, og vi fikk utfordringen med å så det riktige markedsføringskornet for å høste inn deltakere og skape oppmerksomhet om forskningsfunnene.

Forskere på klimatiltak i landbruket ønsket å skape blest om en konferanse, og vi fikk utfordringen med å så det riktige markedsføringskornet for å høste inn deltakere og skape oppmerksomhet om forskningsfunnene.

Utfordring

«Det grønne skiftet i landbruket. Hva skal til for at bonden iverksetter klimatiltak?» er utfordringen forskerne i Ruralis har jobbet med i prosjektet Clipmlement. Hva skal egentlig til for at bøndene som gjennomfører klimatiltak i sin virksomhet lykkes. Prosjektet ble avsluttet med en konferanse, der målet var å treffe landbruksaktører som kan motivere bøndene til å iverksette klimatiltak.

Landbruket er en viktig næring å få med seg om vi skal nå regjeringens nullutslippsmål i 2050.

Vi fikk oppdraget med å skape oppmerksomhet om konferansen og nå ut til de riktige beslutningstakerne som kan dytte bonden i «riktig retning» – og bidra til mer grønn omstilling i distriktene.

Løsningen

For å markedsføre en forskningskonferanse om klimatiltak i landbruket, ville vi bruke ekte historier om bønder som lykkes med sine tiltak.

Historiefortelling er kjernen i all kommunikasjon, og her ønsket vi å fortelle om en bonde som hadde lyktes med omstilling, som kunne fortelle om sine erfaringer – hva han har fått igjen for tiltaket, men også hva som har vært utfordrende i prosessen.

Sistnevnte viktig for at beslutningstakerne skal få vite om de praktiske hindrende som grønn omstilling kan føre med seg for ulike næringer.

Vi intervjuet en bonde i landbruks- og revybygda Høylandet, og presenterte historien om ham med tekst, bilder og video. Eksperter på grønn omstilling i landbruket ble også intervjuet, for å sikre den faglige biten. Innholdet i artikkelen ble benyttet til å lage annonser i sosiale medier, med skreddersydde budskap for ulike kanaler.

I revy- og landbruksbygda Høylandet er det grønne skiftet ingen spøk

LES HELE SAKEN (ruralis.no)

Leveranse

  • Kommunikasjonsstrategi
  • Ide og konsept
  • Intervju med skogbonde
  • Film og foto
  • Nyhetsbrev
  • Innhold til SOME
  • Bannerkampanje
  • Prosjektledelse og rådgiving