Naturkrisa er en av våre største utfordringer. Gjærevollsenteret samler og arbeider med verdensledende forskere innen naturmangfold og bærekraft for å stoppe den globale naturkrisen.

Naturkrisa er en av våre største utfordringer. Gjærevollsenteret samler og arbeider med verdensledende forskere innen naturmangfold og bærekraft for å stoppe den globale naturkrisen.

Kunde: NTNU

Filmproduksjon: NEP

Bakgrunn

Med Trøndelag som laboratorium vil Gjærevollsenteret utvikle presise metoder for å beskrive endringer i naturmangfoldet. Blant annet skal det utarbeides praktiske verktøy som gjør politikere og næringsliv i stand til å ta kunnskapsbaserte valg når de må gjøre inngrep i naturen.

Framtidsanalysene skal styrke overgangen til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Gjærevollsenteret skal være et internasjonalt fyrtårn for bærekraftig næringsutvikling.

Utfordring

Kommunikasjon av forskning kan ofte være en utfordrende balansegang. Spennet mellom det å være faglig etterrettelig og folkelig engasjerende kan noen ganger oppleves som en umulig spagat. Hvordan kan vi snakke om forskning på en måte som oppleves som viktig og nær for de som ikke til daglig jobber med problemstillingene? 

For å etablere seg som en synlig og relevant aktør er det viktig å skape en klar, tydelig og samlende identitet. Vår oppgave er å bygge en robust, moderne merkevare som posisjonerer Gjærevollsenteret som den viktigste kunnskapsbanken i Norge for naturkrisa.

Løsning

“Å etablere Gjærevollsenteret er et av de viktigste grepene Norge kan ta for å møte naturkrisen” er kjernebudskapet som ligger til grunn for arbeidet. Gjennom flere arbeidsmøter jobbet vi fram en merkevareplattform og kommunikasjonsstrategi som sørget for stø kurs, og la en tiltaksplan for hvordan vi skulle nærme oss de ulike målgruppene.

Den visuelle profilen er inspirert av naturen, der logoen tar utgangspunkt i naturens eget design, fibonaccispiralen. Dette fenomenet finner vi igjen over alt i naturen – fra mønsteret på et sneglehus til gigantiske himmelfenomener.

Ror kommunikasjonsbyrå har bidratt til å spisse vårt budskap om at naturen er verdens beste klimatiltak, fordi den fanger og lagrer over halvparten av alt karbon vi slipper ut. Samarbeidet har bidratt til at vi har blitt mye bedre på kommunikasjon og formidling. Ror har alltid levert veldig god kvalitet, til rett tid.

Lisbeth Pedersen
Senterkoordinator/Rådgiver, Gjærevollsenteret, NTNU

Med Heidi fra Credo på fisketur

Vi inviterte Heidi Bjerkan fra Michelin-restauranten Credo og leder for Gjærevollsenteret Bernt Erik Sæther med på tur med NTNUs forskningsfartøy Gunnerus for å snakke om hvilken innvirkning naturkrisa kan ha på vår hverdag.

Gjærevollsenteret ble offisielt åpnet under årets Hyfer-festival, med en heldagskonferanse og festmiddag på Credo for inviterte. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltok med innlegg og fylkesordfører Tore Sandvik berømmet senteret for det viktige samfunnsoppdraget de har tatt på seg.

Artikler

Jul uten multekrem


Me må redda lyden av Noreg


Leveranse

 • Overordnet kommunikasjonsstrategi
 • Kommunikasjonsplan
 • Idè og konseptutvikling rundt temaet naturkrisen
 • PR-arbeid inkludert pressepakke
 • Bistand til artikler og kronikker
 • Filmer og animasjoner
 • Manus til filmer og taler
 • Presentasjoner
 • Lyden av naturen / lydspor og visualisering
 • Logo og visuell profil til Gjærevollsenteret
 • Nettside for Gjærevollsenteret
 • Poster og innhold til SoMe
 • Prosjektledelse og rådgivning

Filmproduksjon: Webarbeider

Ikke på mi moltemyr

Hva skjer om noen vil bygge et kjøpesenter på din hemmelige molteplass? Ved å ta tak i noe mange nordmenn har nært og kjært ønsket vi å rette søkelys mot  hvordan vi vurderer natur i dag når vi ønsker å bygge ut.

Filmen gir en enkel inngang til  politiske prosesser. For å kunne ta kloke og gode valg for naturen trengs kunnskap.