Bærekraft og omstilling er på alles lepper. Så når du skal kommunisere hva dere tenker og gjør i det grønne skiftet, har troverdighet aldri vært viktigere.

7 av 10 nordmenn mener at næringslivet må gjøre en større innsats for å bidra til bærekraftig utvikling. Like mange mener at myndighetene bør belønne miljøvennlig adferd hos bedrifter (Opinion, Forbruker og Bærekraft, 2022).

Med andre ord forventes det at vi alle bidrar og tar utfordringene på alvor.

Ikke vær en grønnvasker

Mange har satt i gang arbeid for å finne ut hvilke tiltak de kan gjøre for å ta sin del av ansvaret. Hvilke muligheter har man som bedrift til å gjøre bærekraftige valg? Både med tanke på klima, energi eller sosial bærekraft, og på den måten bidra til det grønne skiftet.

Når ulike bærekraftstiltak er iverksatt, så kommer utfordringen med å gjøre tiltakene kjent hos beslutningstakere, samarbeidspartnere, kunder og egne ansatte.

Men hvordan kommunisere om bærekraft uten å havne i grønnvaskingsgryta?

«Grønnvaskere snakker høyt om bærekraft, uten å bidra med noe som gjør verden bedre», skriver nettstedet grønnvasking.no.

Sagt med andre ord; du markedsfører deg selv eller produktene dine som mer miljøvennlig enn det de faktisk er.

Er du for raus med superlativene rundt ditt eget bærekraftsarbeid kan i verste fall bærekraftskommunikasjonen sette virksomheten din i et dårlig lys. Risikoen er å bli valgt bort når stadig flere blir miljøbevisste. Istedenfor å styrke omdømmet, svekker du det.

Kommunikasjon av bærekraftsarbeid er både viktig og riktig, men det kan være en vanskelig balansegang å finne det rette budskapet for din bedrift.

Andreas Ryen Eidem, Tekstforfatter i Ror

Hva gjør dere konkret?

­­Så til det store spørsmålet, hva er egentlig god bærekraftskommunikasjon?

Her er nøkkelen handling før ord. I stedet for å snakke om store visjoner og ambisjoner – fortell om det dere faktisk gjør. 

Hvilke av FNs bærekraftsmål er naturlig for dere å bruke i bærekraftstrategien? Hvilke tiltak er satt i gang og hvilke resultat har dere oppnådd? Ofte er det riktigere og mer effektivt å ikke engang bruke ordet “bærekraft”, men heller snakke om hva dere helt konkret gjør og får til. 

Det viser at man gjør sin del av jobben, uten å markedsføre at man skal “redde verden” på egen hånd.

Selvfølgeligheter og gode intensjoner om hva dere planlegger å gjøre, og hvor fantastisk noe skal bli, gjør ikke det samme inntrykket som å kunne vise til hva som er gjort ­– og gjøres.

Når dere er konkrete og viser til eksempler på tiltak og aktiviteter, kan dere snakke om bærekraft på en mer troverdig måte. Dere kan også inspirere og overbevise andre til å gjøre endringer i sin bedrift.

De gode bærekraftsbudskapene

«Vårt mål er å bli utslippsnøytrale i 2030», høres jo både ambisiøst og imponerende ut. Men hvis dette bare er et mål på papiret, og ord og handling ender opp med å være to forskjellig ting, snubler man i egne ambisjoner.

«Vi har siden 2018 redusert våre utslipp med 40 % ved å investere i mer arealeffektive lager», viser derimot at dere er i gang, og har et langt mer tillitsvekkende og troverdig budskap som folk lett kan forholde seg til.  

Kan dere også ta en aktiv rolle for å gi folk råd om å bærekraft? 9 av 10 nordmenn ønsker å leve mer bærekraftig (Opinion, Forbruker og Bærekraft, 2022), men synes det er vanskelig å vite hva de skal gjøre. Med forutsetningene for det, kan dere fortelle hvordan kunder/folk kan utnytte og ta bedre vare på ressursene sine – og svare på et konkret behov de har.

Kommunikasjon av bærekraftsarbeid er både viktig og riktig, men det kan være en vanskelig balansegang å finne det rette budskapet for din bedrift. Vi har erfaring med å hjelpe bedrifter til å finne sin stemme, som er både oppriktig og troverdig – og derfor også kan bidra til å styrke omdømmet.

Grønnvaskingsplakaten

Selv om vi er et lite byrå uten produksjonsarbeid kan vi også være med å dra lasset. Vi har signert Grønnvaskingsplakaten, og støtter innholdet i den. Vi engasjerer oss i samfunnet rundt oss, har etablert Ror-stipendet som gir gratis gründerhjelp og har bidratt med økonomisk støtte til flyktninghjelpen og deres arbeid i Ukraina. Med kontorsted i Trondheim sentrum er vi opptatt av å benytte oss av lokale ressurser i bykjernen.  

Vi lærer hver dag om bærekraft og hvordan vi selv kan bidra. I samspill med våre kunder setter vi omstilling på agendaen, og ikke minst viktigheten av å være sannferdig og ha aktiviteter som underbygger det du sier.

Kontakt oss for en kopp kaffe og en prat om hvordan vi kan hjelpe deg å lykkes med kommunikasjon rundt bærekraft. Send mail til Siv på siv@rorbyraa.no eller ring 995 85 052.