Trygg avfallshåndtering kommer oss alle til gode, men hvordan fortelle om dette på en måte som opplyser og engasjerer mennesker?

Kunde: Westgaard

Film og Foto: Lykt Foto og Film

Utvikling: Lindbak IT

Bakgrunn

Westgaard håndterer avfall for bedrifter og er en av Midt-Norges største aktører på feltet. De siste årene har avfallsbransjen vært gjennom store endringer. Nå skal søppelet tas hånd om på en mest mulig miljøvennlig måte, men også behandles slik at det kan brukes om igjen. Sammen med Westgaard har vi jobbet for å få frem at de er et selskap som tar ansvar når det gjelder å finne gode og bærekraftige løsninger i en ny tid.

Utfordring

Westgaard ønsket hjelp med å stake ut kursen for en tydeligere identitet og en sterkere merkevare. Selskapets ansatte arbeider hver dag med å foredle ressursene som kommer inn slik at de kommer til nytte igjen. Nå trengte de også å bearbeide og forsterke sin egen posisjon i renovasjonsmarkedet i Trøndelag. I tillegg ville de fortelle om mulighetene som finnes hos dem, for å kunne rekruttere nye ansatte i en bransje der mye skjer.

Løsning

Vi gikk grundig til verks og utviklet en merkevareplattform for å definere hvem Westgaard er, hva selskapet gjør og hvorfor de gjør det. Gjennom arbeidet ble Westgaards verdier tydeligere, og en ny misjon skapte et felles mål som alle ansatte kan strekke seg mot. Med grunnmuren på plass, jobbet vi videre med en ny visuell identitet og nettside. Vi ga også nettsiden et visuelt løft gjennom å ta nye bilder av Westgaards viktigste ressurs: de ansatte.

Vi har gått fra å være en familiebedrift til å bli en industribedrift og trengte derfor å profilere oss på nytt i markedet. Et tett og godt samarbeid med Ror ga oss en grafisk profil som utfordret oss litt, men som vi alle ble veldig fornøyde med og som kler oss i dag.

Øystein Lie
Daglig leder, Westgaard 

Resultat

Med ny logo, nettside og visuell profil har Westgaard blitt tydeligere på hvem de er og hva de står for. Sentralt i dette er et overordna budskap som går igjen på mange flater, og synliggjør en offensiv ambisjon både ovenfor egne ansatte, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig, nemlig: «Vi sitter bak rattet for Midt-Norges grønne skifte».

Leveranse

  • Merkevareplattform
  • Verdi-prosess
  • Nettside
  • Ny logo og visuell profil
  • Foto
  • PR
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Diverse grafisk materiell
  • Løpende rådgivning