I fremtiden må vi finne smartere og mer klimavennlige måter å bo på – til det beste for oss alle.

Kunde: Frost Eiendom

Filmproduksjon: Spætt Film

Myteknuser: Ida Maria Göransson

Bakgrunn

Vi blir stadig flere eldre, flere aleneboere, samt at flere av oss flytter til de store byene. Alle ønsker vi å bo godt med tilgang på det vi trenger for å leve. Skal vi nå klimamålene våre må vi samtidig utnytte arealene og ressursene våre bedre enn vi gjør i dag. Her kan boligutviklere gjøre en stor forskjell. Frost Eiendom går foran for å finne nye og mer bærekraftige løsninger i boligbransjen. Samtidig vil de inspirere andre til å tenke nytt.

Utfordring

Frost Eiendom ønsket en serie filmer som forteller hvordan de bidrar til et grønt skifte. Filmene skulle formidle hvordan Frost Eiendom jobber med å bygge mer bærekraftige boliger, samt utvikle boligkonsepter hvor beboerne kan dele på rom, ting og tjenester – som tar ned klimaavtrykket og gir folk tilgang på mer. En utfordring var å fortelle om bærekraft på en så engasjerende og forståelig måte som mulig. Med bærekraft som tema, skal vi passe oss for å ikke grønnvaske – å snakke høyt om bærekraft uten å vise til hva som faktisk blir gjort. Her kan du lese mer om kommunikasjon av bærekraft.

Filmkonsept

Vi utviklet konseptet «Frost knuser boligmyter», der vår egen myteknuser undersøker tre myter i boligbransjen: «Det lønner seg alltid å eie», «Å dele er unorsk» og «Energieffektivt bygg = klimavennlig bygg». Konseptet ga oss mulighet til å adressere etablerte sannheter, men også se på nye og mer bærekraftige måter å gjøre ting på. Vi ville fange seerens oppmerksomhet raskt, opplyse og informere underveis, for til slutt å se om vi kunne knuse mytene.

Myteknuser Ida Maria Göransson

Vi er strålende fornøyd med filmene! Ror har fått ut det glade budskapet på en direkte og underholdende måte, slik at at folk virkelig skjønner hvordan vi jobber med bærekraft i Frost Eiendom. Vi bruker filmene i mange treffpunkter og får veldig god respons. Ror-gjengen er trivelige folk som det er lett å samarbeide med.

Vi er strålende fornøyd med filmene! Ror har fått ut det glade budskapet på en direkte og underholdende måte, slik at at folk virkelig skjønner hvordan vi jobber med bærekraft i Frost Eiendom. Vi bruker filmene i mange treffpunkter og får veldig god respons. Ror-gjengen er trivelige folk som det er lett å samarbeide med.

Rimor Frost
Daglig leder, Frost Eiendom 

Resultat

Filmene brukes i dag for å fortelle om Frost Eiendoms bærekraftsarbeid til et bredt spekter av samfunnsaktører, med mål om å få flere til å tenke annerledes. Gjennom publisering i egne digitale flater, men også i sosiale medier, treffer vi både B2B og B2C. Filmene har fått stor spredning og skapt stort engasjement.

Leveranse

  • Utvikling av filmkonsept
  • Manusskriving
  • Casting
  • Filmproduksjon
  • Ferdigstilling filmer og animasjoner
  • Prosjektledelse og rådgivning underveis
Se filmen «Å dele er unorsk»
Se filmen «Energieffektivt bygg = klimavennlige bygg»
Se filmen «Det lønner seg alltid å eie»

Bak kamera