For å lage ektefølt kommunikasjon,  man tørre å by  seg selv. Hos oss får du jobbe med et miljø hvor latteren sitter løst og kaffen alltid er varm.


For å lage ektefølt kommunikasjon,  man tørre å by  seg selv. Hos oss får du jobbe med et miljø hvor latteren sitter løst og kaffen alltid er varm.


Mannskapet

I Ror møter du fagfolk som elsker å lage kommunikasjon som blir lagt merke til og engasjerer mannen i gata. Våre ansatte har solid erfaring fra kundesiden såvel som lang fartstid i design- og reklamebyrå. Hos oss er alle like viktige og vi vil jobbe med flinke, modige og rause folk som vil være med på å sette preg på bransjen. Med andre ord er det stor takhøyde og rom for å vokse hos oss – både som kunde og ansatt.

Vær meningsfull

I stedet for å lage løsninger som bare snakker til folk, vil vi få folk til å snakke sammen! Det er selve premisset for at kommunikasjon lykkes. Man må tørre å se forbi rene produktfordeler, og heller ta utgangspunkt i hva som skjer i omverden. Vi tar pulsen på hva som skjer, og med sympati og ekte følelser finner vi ut hvordan bedrifter kan være meningsfulle i folks liv – og få vind i seilene.

Samarbeidskultur

Vi er på jobb for hverandre hver dag, og tror ikke at kreativitet skjer i et lukket rom. Derfor inkluderer vi gjerne kunder i gjennom workshops underveis. Hos oss eier alle idèen og vi har åpne prosesser. Det skal være gøy og inspirerende å jobbe sammen med oss, og det er viktig at vi hjelper hverandre å bli bedre. Vi har troen på at vi både feiler og lykkes sammen.

Alltid i vekst

Ingenting er mer viktig enn å kunne holde seg oppdatert på hva som skjer både i bransjen og rundt oss generelt. For å lage gode strategier og konseptuelle løsninger må vi hele tiden være åpne for å lære oss nye ting og ta inn nye impulser. Vi ser stor verdi i å dele kunnskap og holder derfor gjerne små, korte foredrag for å inkludere andre i hva som er aktuelt og nytt i markedet.